BKO Oldebroek

Ondernemers ontmoeten, van elkaar leren en samen ondernemen – dat is wat de Bedrijvenkring Oldebroek wil stimuleren. De BKO is een actief netwerk met zo’n tachtig leden, zowel gevestigde bedrijven als startende ondernemers.

Het logo van BKO verbeeld precies waar ze goed in zijn, samenbrengen van partijen die kunnen samenwerken. De verschillende partijen zoeken elkaar op, er ontstaat synergie. Het vormt een eenheid, maar is wel dynamisch. Je kan er allerlei vormen mee maken en in verschillende samenstellingen bij elkaar komen. Het trekt elkaar aan. En belangrijk; het heeft een frisse uitstraling en is weer helemaal van deze tijd.

“We willen een sterke economische regio zijn. Het is belangrijk dat we ons goed presenteren.”

BKO Oldebroek

Ondernemers ontmoeten, van elkaar leren en samen ondernemen – dat is wat de Bedrijvenkring Oldebroek wil stimuleren. De BKO is een actief netwerk met zo’n tachtig leden, zowel gevestigde bedrijven als startende ondernemers.

Het logo van BKO verbeeld precies waar ze goed in zijn, samenbrengen van partijen die kunnen samenwerken. De verschillende partijen zoeken elkaar op, er ontstaat synergie. Het vormt een eenheid, maar is wel dynamisch. Je kan er allerlei vormen mee maken en in verschillende samenstellingen bij elkaar komen. Het trekt elkaar aan. En belangrijk; het heeft een frisse uitstraling en is weer helemaal van deze tijd.

“We willen een sterke economische regio zijn. Het is belangrijk dat we ons goed presenteren.”

           

Ze organiseren inspirerende bijeenkomsten voor de leden, maar gaan ook in gesprek met de gemeente en werken samen met andere ondernemersplatforms. “We willen ondernemers verbinden, zodat we elkaar sterker maken”, zegt bestuurslid Dries Knol. “Ons uiteindelijke idee is dat we met elkaar een sterke economische regio zijn, met werkgelegenheid voor bewoners. Daar hebben we elkaar bij nodig. In het delen van kennis en innovaties, maar ook in het gunnen van werk aan elkaar.”

           

Dit is de Bedrijvenkring Oldebroek

1. Inspireren en van elkaar leren
Veel ondernemers in de gemeente Oldebroek voelen een sterke regionale binding. De BKO biedt ondernemers een plek om collega-ondernemers te ontmoeten. We organiseren regelmatig evenementen voor onze leden, zoals workshops, de jaarlijkse bedrijvendag en informele bijeenkomsten als borrels en bedrijfsbezoeken. Door met elkaar op stap te gaan, een kijkje te nemen in de keuken van andere ondernemers en samen actief bezig te zijn, leren we van en met elkaar. Samen signaleren en creëren we nieuwe kansen.

2. Samen met de gemeente, werkgevers- en ondernemersorganisaties
We willen een gezond vestigings- en ondernemersklimaat in Oldebroek en komen op voor de belangen van onze leden. Daarom overleggen we regelmatig met het gemeentebestuur en onderhouden we goede contacten met VNO-NCW en MKB Nederland. De BKO biedt ondernemers de kans om op de hoogte te blijven van alles wat er speelt in de gemeente en invloed uit te oefenen op het beleid. Denk aan aanbestedingen, bestemmingsplannen en thema’s als industrieterreinen, infrastructuur, milieu en veiligheid.

3. Krachten bundelen
De BKO staat niet op zichzelf. Wij zijn aangesloten bij Regio Zwolle Connect en de Diamant van Midden-Nederland, een kennis- en netwerkplatform van ondernemers, onderwijsinstellingen en lokale overheden. Zo maken we nog meer kennisbronnen beschikbaar voor onze leden en vergroten we de kansen voor ondernemers in de gemeente Oldebroek. Samen staan we sterk!

Benieuwd wat wij voor jou kunnen doen?

Maak een afspraak

Gerelateerde projecten

© 2023 Bredewold Communicatievormgevers