Nieuw sponsorcontract Hattoheim

september 11, 2014
Bredewold

Sponsorcontract Hattoheim wordt getekend door Gerben Bredewold van Bredewold. Creatie, web & print. Super sponsor voor de komende 3 jaar.

Mens en beweging willen wij graag stimuleren. Wij nemen hier onze verantwoording voor door vele sportverenigingen te sponsoren.
Vanuit onze christelijke identiteit zijn wij betrokken bij en sponsoren we diverse christelijke en culturele evenementen en organisaties.