COMMUNICATIE
VORMGEVERS

Klantcase

 

TAALTOREN

 

Eén van onze klanten, onderwijsadviesbureau Centraal Nederland, is een paar jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van eigen leermethoden, zowel voor taal als voor rekenen.

Naamgeving

 

Eerst werd gestart met een taalmethode voor de behandeling van kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie die in aanmerking komen voor vergoede dyslexiebehandeling. De expertise met betrekking tot de inhoud had Centraal Nederland in huis. Over naamgeving, uiterlijke vorm en productie zijn ze met ons in gesprek gegaan. Dat waren uitvoerige gesprekken. Om mee te kunnen denken op alle fronten, moesten we de opzet van de methode goed begrijpen.

Illustraties

 

Vervolgens zijn wij aan de slag gegaan met de naam en het logo van de methode. De methode vereist een visuele ondersteuning die aantrekkelijk moet zijn voor kinderen. Daarvoor zochten we contact met meerdere illustratoren. Met een instructie gingen zij aan de slag. De schetsen die dat opleverde waren divers qua stijl en allemaal op hun eigen manier verrassend. De illustraties van Anna Sikkes pasten naar onze mening het best bij de methode. Op ons verzoek paste ze een aantal schetsen aan, waarmee ze blijk gaf het belang van de illustraties goed te begrijpen. Immers de illustraties worden in de methode zowel ondersteunend als functioneel ingezet.

Identiteit

 

Met onze keuzes qua naam en vorm van de methode, voegden we een identiteit toe aan de ideeën van Centraal Nederland. In nauwe samenwerking met hen maakten we gericht stappen om inhoud en opbouw van de methode verder te perfectioneren. Voor een professionele uitstraling kozen we voor een ‘lichte’ typografie en voor veel witruimte om de tekst waarin de illustraties geplaatst konden worden. Met als resultaat een omvangrijke, aantrekkelijke methode met diverse leermiddelen.

Korte tijd later volgde de vormgeving voor de tweede leermethode op gebied van taal. Nu voor kinderen die niet in aanmerking komen voor een vergoede dyslexiebehandeling, maar wel ernstige spellingsproblemen hebben. Gezien de link met de eerste leermethode en de goede ervaringen, vroegen we Anna weer om de illustraties te verzorgen. Om deze methode een eigen identiteit te geven, is een ander kleurenpalet gekozen, andere lettertypes en aanvullende vormelementen. Resulterend weer in een geslaagd en aantrekkelijk eindproduct.

 

Na de taalmethoden volgde de rekenmethode, bedoeld voor kinderen met ernstige rekenproblemen. We beseften dat rekenen op een andere wijze visueel gemaakt moet worden dan taal. De oplossing werd gevonden in pictogrammen die we zelf creëerden. De toepassingsmogelijkheden van de pictogrammen bleek groot en kon voor de hele methode ingezet worden, zowel functioneel als illustratief. Weer een heel leuk traject waarin de samenwerking leidend is geweest voor het eindproduct.

De drie leermethoden worden inmiddels volop ingezet bij instructie aan kinderen met taal- of rekenproblemen. Dit gebeurt zowel één op één door behandelaren als in de klas waar de leerkrachten ondersteuning krijgen vanuit Centraal Nederland.

MOOIE MERKEN

 

De échte verhalen van gedreven organisaties en ondernemers vorm geven, versterken en een publiek geven. Dat is waarvoor we het doen. Dat creatieve proces is een feest voor ons en de mensen waarvoor we werken, omdat we beide voelen: we maken verhalen niet groter dan ze zijn, we doen er meer récht aan. Zo bouwen we samen samen aan het imago van je organisatie. Bekijk en lees hier onze klantervaringen.

 

ALLE KLANTCASES