COMMUNICATIE
VORMGEVERS

Klantcase

 

DE ROODE DRAAK

 

We doen werk voor prachtige klanten, en het werk van sommige van hen raakt je. De Roode Draak uit Biddinghuizen is daar één van. Het is een professioneel behandelcentrum voor kinderen met neurologisch letsel. Ontstaan vanuit de vaste overtuiging dat de mishandelde zoon van Cindy verder zou moeten kunnen herstellen.

METAMORFOSE

 

Van Roode Draak naar Neuroblend. De drive is enorm. De missie is om alle kinderen met hersenletsel te kunnen helpen en de strijd om erkenning van de behandelmethodes bij artsen, verzekeraars en politiek te winnen. In die ontwikkeling past ook een nieuwe branding. Wat begon met een vreselijk ongeluk, een stichting en een lievelingsboek, is nu hét professionele behandelcentrum voor kinderen met neurologisch letsel. Om echt impact te gaan hebben, moeten artsen en verzekeraars overtuigd raken van de methode. En daarom wil Neuroblend ook hun taal spreken.
De verhalen van kinderen die door de behandelingen meer van hun potentie benutten, raken het hart. Maar om de missie verder vorm te geven is gekozen voor een meer hoogwaardig medische uitstraling. En voor overzicht. Om die reden ontstaan drie merken:
• Neuroblend. Dit is de nieuwe merknaam voor het therapiecentrum.
• Innoblend. Maakt kennis, expertise, scholing en middelen beschikbaar via verhuur en verkoop.
• De Roode Draak. Dit blijft de naam van de zorgboerderij.

CONCEPT

 

In het logo komen neuronen terug, die met elkaar in verbinding staan. De therapie is er op gericht die verbindingen continu te blijven triggeren. De verschillende bolletjes symboliseren ook de mix van therapieën en methodes. De drie merken zijn qua vormgeving dicht naar elkaar toegetrokken. Het symbool van de Roode Draak blijft, omdat de oorspronkelijke drive ook blijft: als ouder wil je dat je kind tot z’n volle potentie komt.

Als ouder wil je dat je kind tot z’n volle potentie komt.

HERSTEL

 

Jelte was als een kasplantje, doof, blind en vertoonde geen tot weinig reactie. Artsen en therapeuten in Nederland zagen geen herstelmogelijkheden en adviseerden opname in een verpleeghuis. Cindy geloofde echter heilig in het herstel van haar zoon en begon een niet aflatend onderzoek naar de mogelijkheden. De reis ging naar Amerika, waar intensieve therapie voor kinderen met hersenletsel geen uitzondering is. Cindy richtte samen met haar moeder en een aantal dierbare vrienden een stichting op: www.stichtingjelte.nl. Met behulp van deze stichting trainde Jelte bijna een jaar lang intensief in Amerika. Er werden goede resultaten geboekt door Jelte, maar een jaar was niet genoeg.

EIGEN CENTRUM

 

Alle opgedane kennis nam Cindy mee naar Nederland. Ze kwam tot een combinatie van behandelingen en stelde deze beschikbaar voor andere kinderen. Zo ontstond vanuit Stichting Jelte ook ZBTC De Roode Draak. De naam is te herleiden naar Jeltes lievelingsboek, over een grote rode en sterke draak die alle tegenslagen overwint.
Vanaf 2014 deelt ze de verantwoordelijkheid met de even gepassioneerde Inge van Straten en samen hebben zij de BLEND-methode ontwikkeld. Een mix van methodes en therapieën die samen bijzonder en bewezen effectief zijn. De activiteiten zijn nu een therapiecentrum en een zorgboerderij. Er wordt op hoog niveau behandeld, er gebeuren iedere dag wonderen en ook vanuit het buitenland weten ouders met kinderen De Roode Draak te vinden.

 

Er wordt op hoog niveau behandeld, er gebeuren iedere dag wonderen en ook vanuit het buitenland weten ouders met kinderen De Roode Draak te vinden. Kinderen en jongeren die in Nederland door artsen ‘uitbehandeld’ naar een verzorgingstehuis worden verwezen, zetten in Biddinghuizen letterlijk stappen vooruit. “Er zijn altijd kansen op herstel, we maken op een effectieve manier gebruik van de plasticiteit van het brein. Er zijn nog steeds kinderen die niet behandeld worden en zo niet tot hun potentieel komen!”

Klantcases

Wij bouwen websites, webshops en landingspagina’s. Altijd vanuit het idee dat het mooi moet zijn, maar vooral dat het voor je moet wérken.

WEBSITE REALISATIE

neem contact op met mij

Contact pop-up

This field is for validation purposes and should be left unchanged.