COMMUNICATIE
VORMGEVERS

Klantcase

 

DALERGY GROUP

 

Van Dalhuisen naar Dalergy Group, een naamswijziging en nieuwe merkenstrategie. Het klopte niet meer, zegt Henrike Koetzier, Marketing & Communicatie manager bij Dalergy Group. Door de flinke groei en ontwikkeling van het bedrijf in de laatste jaren was de naam van de holding gelijk geworden aan de naam van één de dochterbedrijven. Daarom kwam er een naamswijziging voor de holding en een prachtige huisstijl, waarin alle dochterbedrijven herkenbaar zijn. Vijf vragen over het hoe en waarom.

Wat is de kern van jullie dienstverlening?

 

Wij verkopen smeermiddelen, brandstoffen en (steeds meer) duurzame brandstoffen. Via tankstations, maar ook aan bedrijven met thuistankstations. Denk aan de aannemerij, het grondverzet, agrarische bedrijven en transport.

 

 

Waarom zijn jullie aan de slag gegaan met jullie merkenbeleid?

 

Het paste niet meer. We waren de Dalhuisen groep. Eén van onze dochterbedrijven is Dalhuisen Olie. Terwijl er naast Dalhuisen Olie ook weer heel andere bedrijfsnamen gevoerd worden, zoals Gulf en CleanFuel. Op termijn komen daar mogelijk nog andere bedrijven bij. Zo werd Dalhuisen Olie als merknaam en groepsnaam door elkaar gebruikt. We liepen er al langer tegenaan en nu hebben we de knoop doorgehakt en er iets aan gedaan.

Vanuit daadkracht en lef ontwikkelen en leveren we oplossingen. We zijn niet de eerste in de energietransitie, maar we staan wel vooraan.

Wat wilden jullie bereiken?

 

Zowel op inhoud als op vorm wilden we meer uniformiteit. Onze branche verandert snel, onze missie heeft zich ook ontwikkeld. Duurzame brandstoffen worden veel belangrijker. We zijn een sterk groeiend bedrijf en bij overnames wilden we dat deze bedrijven ook bij onze uitstraling en identiteit zouden passen. Onze kernwoorden zijn ‘stevig’, ‘vooraan’ en ‘actief’ geworden. Dat is echt wie we zijn. Vanuit daadkracht en lef ontwikkelen en leveren we oplossingen. We zijn niet de eerste in de energietransitie, maar we staan wel vooraan.

Dat wilden we gaan uitstralen. En als we overnames doen, zijn dat bedrijven die bij dat verhaal passen.

 

 

En daar past nu de vorm ook bij?

 

Ja, er gaat energie uit van de kleuren. De duurzame bloem. De letter D komt erin terug. En het is heel functioneel, in ieder blad van de bloem kan een dochterbedrijf zich terugvinden. We zijn er erg blij mee en hebben het al helemaal uitgerold.

Storytelling

 

We zijn begonnen met enkele sessies met het managementteam. Wat willen we dat er straks terugkomt in de nieuwe naam en huisstijl? Dan komen er heel veel woorden. We hebben dat zelf eerst eens wat gegroepeerd. Met hulp van Bredewold zijn daar sterkere en andere woorden voor teruggekomen. Kort, bondig. Het past, zonder te kort te doen aan de input van het MT. Vervolgens heeft Bredewold van verschillende mogelijke namen al een conceptlogo ontworpen, waaruit we konden kiezen. Toen Dalergy het werd, is een complete huisstijl ontwikkeld, inclusief een brandbook. Een mooi en waardevol traject, waardoor we ons corporate verhaal op een super mooie manier kunnen vertellen.

 

MOOIE MERKEN

 

De échte verhalen van gedreven organisaties en ondernemers vorm geven, versterken en een publiek geven. Dat is waarvoor we het doen. Dat creatieve proces is een feest voor ons en de mensen waarvoor we werken, omdat we beide voelen: we maken verhalen niet groter dan ze zijn, we doen er meer récht aan. Zo bouwen we samen samen aan het imago van je organisatie. Bekijk en lees hier onze klantervaringen.

 

ALLE KLANTCASES

Met ervaring, creativiteit en expertise geef ik vorm aan jouw verhaal, resulterend in opvallende, herkenbare visuals.

HERKENBARE VISUALS

neem contact op met mij

Contact pop-up

This field is for validation purposes and should be left unchanged.