Centraal Nederland

Eén van onze klanten, onderwijsadviesbureau Centraal Nederland, is een paar jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van eigen leermethoden, zowel voor taal als voor rekenen.

Eerst werd gestart met een taalmethode voor de behandeling van kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie die in aanmerking komen voor vergoede dyslexiebehandeling. De expertise met betrekking tot de inhoud had Centraal Nederland in huis. Over naamgeving, uiterlijke vorm en productie zijn ze met ons in gesprek gegaan. Dat waren uitvoerige gesprekken. Om mee te kunnen denken op alle fronten, moesten we de opzet van de methode goed begrijpen.

Centraal Nederland

Eén van onze klanten, onderwijsadviesbureau Centraal Nederland, is een paar jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van eigen leermethoden, zowel voor taal als voor rekenen.

Eerst werd gestart met een taalmethode voor de behandeling van kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie die in aanmerking komen voor vergoede dyslexiebehandeling. De expertise met betrekking tot de inhoud had Centraal Nederland in huis. Over naamgeving, uiterlijke vorm en productie zijn ze met ons in gesprek gegaan. Dat waren uitvoerige gesprekken. Om mee te kunnen denken op alle fronten, moesten we de opzet van de methode goed begrijpen.

           

Illustraties.

Vervolgens zijn wij aan de slag gegaan met de naam en het logo van de methode. De methode vereist een visuele ondersteuning die aantrekkelijk moet zijn voor kinderen. Daarvoor zochten we contact met meerdere illustratoren. Met een instructie gingen zij aan de slag. De schetsen die dat opleverde waren divers qua stijl en allemaal op hun eigen manier verrassend. De illustraties van Anna Sikkes pasten naar onze mening het best bij de methode. Op ons verzoek paste ze een aantal schetsen aan, waarmee ze blijk gaf het belang van de illustraties goed te begrijpen. Immers de illustraties worden in de methode zowel ondersteunend als functioneel ingezet.

           

Identiteit.

Met onze keuzes qua naam en vorm van de methode, voegden we een identiteit toe aan de ideeën van Centraal Nederland. In nauwe samenwerking met hen maakten we gericht stappen om inhoud en opbouw van de methode verder te perfectioneren. Voor een professionele uitstraling kozen we voor een ‘lichte’ typografie en voor veel witruimte om de tekst waarin de illustraties geplaatst konden worden. Met als resultaat een omvangrijke, aantrekkelijke methode met diverse leermiddelen.

Korte tijd later volgde de vormgeving voor de tweede leermethode op gebied van taal. Nu voor kinderen die niet in aanmerking komen voor een vergoede dyslexiebehandeling, maar wel ernstige spellingsproblemen hebben. Gezien de link met de eerste leermethode en de goede ervaringen, vroegen we Anna weer om de illustraties te verzorgen. Om deze methode een eigen identiteit te geven, is een ander kleurenpalet gekozen, andere lettertypes en aanvullende vormelementen. Resulterend weer in een geslaagd en aantrekkelijk eindproduct.

           

Illustraties of pictogrammen.

Na de taalmethoden volgde de rekenmethode, bedoeld voor kinderen met ernstige rekenproblemen. We beseften dat rekenen op een andere wijze visueel gemaakt moet worden dan taal. De oplossing werd gevonden in pictogrammen die we zelf creëerden. De toepassingsmogelijkheden van de pictogrammen bleek groot en kon voor de hele methode ingezet worden, zowel functioneel als illustratief. Weer een heel leuk traject waarin de samenwerking leidend is geweest voor het eindproduct.

De drie leermethoden worden inmiddels volop ingezet bij instructie aan kinderen met taal- of rekenproblemen. Dit gebeurt zowel één op één door behandelaren als in de klas waar de leerkrachten ondersteuning krijgen vanuit Centraal Nederland.

           

Anna Sikkes ‘Een goede illustratie ondersteunt de tekst waar dat met woorden soms lastig is uit te drukken. Dat vind ik zo prachtig aan dit vak: vanuit je expertise als illustrator een idee krachtig omzetten naar beeld door middel van kleur, vorm en sfeer. Een treffende illustratie maakt het concept compleet en versterkt het!’

Benieuwd wat wij voor jou kunnen doen?

Maak een afspraak

Gerelateerde projecten

© 2023 Bredewold Communicatievormgevers